יום שישי, 6 בינואר 2017

דיון בלשכת עו"ד: פרוטוקול פורום הוצל"פ, סעיף 3 בעניין הצעת חוק חדלות פירעון

דיון בלשכת עו"ד: פרוטוקול פורום הוצל"פ, סעיף 3 בעניין הצעת חוק חדלות פירעון 

 המבוא להצעת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ו-2016 / עו"ד נועם קוריססיכום
מישיבת פורום הוצל"פ
 שהתקיימה ביום 2.12.15 בבית הפרקליט בת"א

נוכחים:

יו"ר הפורום:   עוה"ד יוסף ויצמן, ליאור שפירא וגיא גולדפרב.
סגני היו"ר:      עוה"ד רפאל דוד אסולין, היבה חמאדי, אילנה לייטמן ולירום סנדה.
מוזמן:             עו"ד אפי נוה – ראש לשכת עורכי הדין.
חברים:           עוה"ד נורין אלנאשף, רוני אקלר, ענת אשבל, פרדי בן צור, אלעד גבאי, אופירה גזית, דורון דוידסון, שלמה ובר, דב וייס, דני וקס, רועי ורשבסקי, סלים חמיס, תקוה טליתמן, אסנת יוחנן, יוסה ירמיהו, רחל כרמי, בצלאל לוי, יחזקאל לוי, יורם ליברמן, דרור לניאדו, יעקב מוזיקאנט, אסף מירוז, רפאל מרון, יואב סברוב, דויד עובדיה, אופיר פדר, ויקטור פישר, אירינה פררבה, גבריאלה צדוק, אורן צורן, חני קומט, אילנה קלומיטי, עדי קרונפלד, יחזקאל ריחני, חיים שחמון, צבי שמיר ושי שמש.
ממונה תחום:   עו"ד שמעון לפיד.

נושא מס' 1:  נוהל ייפוי הכוח החדש בהוצאה לפועל

הנוהל בעייתי כי עומד בסתירה לחוק לשכת עורכי הדין, שאינו מטיל הגבלות על ייפוי הכוח. בפרט בעייתית הוראת ההתיישנות, לפיה תקף ייפוי הכוח לשנה בלבד.
בזמנו הפיצה רשות האכיפה והגביה נוהל ייפוי כוח, שיהיה מחייב. פורום הוצל"פ ניהל עם נציגיה דין ודברים והצלחנו להוריד את הנושא מסדר היום. לא ברור, מדוע זה צץ עוד פעם.
יש פס"ד של השופט סובל הטוען שכל הנהלים אינם מחייבים אם אין להם עיגון בחוק.

הוחלט:
חברי הפורום מתבקשים להעביר הערותיהם לייפוי הכוח באמצעות ממונה התחום.
עו"ד ליאור שפירא יכין מכתב בשם הפורום בהסתמך על ההערות שיתקבלו.
אם המכתב לא יסייע ולא ישכנע את הרשות לחזור בה מהנוהל הבעייתי, תישקל הגשת עתירה מינהלית.

נושא מס' 2:  הצ"ח ההוצל"פ (תיקון – שכר עו"ד), התשע"ו-2015

מדובר בהצ"ח של ח"כ מרב מיכאלי ויואב בן צור לשנות את תעריף שכ"ט עו"ד בהוצל"פ באופן שייקבע בתקנות שיתקין שר המשפטים באישור ועדת חוקה ולא על ידי לשכת עוה"ד באמצעות התעריף המינימלי שנקבע לפי סעיף 81 לחוק לשכת עוה"ד.

בעקבות שיחת שכנוע מטעם הפורום חזר בו ח"כ יואב בן צור מהקואליציה מהצעת החוק, עליה נותרה חתומה רק ח"כ מרב מיכאלי מהאופוזיציה, ונראה שגם היא תחזור משהבינה שלא תוכל לקדם את זה. רוב הסיכויים שההצעה תיפול ולא תעבור ועדת שרים לחקיקה.

נושא מס' 3:  הצעת חוק חדלות פרעון  - עדכון

לאחרונה מונה צוות לטיפול בנושא בראשות עו"ד חני קומט, והחברי עוה"ד ויקטור פישר, אלי מלך, אילן שמעוני וסורין גנות. הפורום מברך את הצוות על פעילותו המאומצת.

עו"ד חני קומט שימשה תחילה נציגת הפורום בצוות שמונה על ידי ועדת כינוסים וחדלות פרעון.  משהבחינה שהרבה דברים שהיו חשובים לעו"ד העוסקים בהוצל"פ, מטבע הדברים פחות עניינו את עוה"ד העוסקים בחדלות פרעון, עמדה על כך שיוקם צוות שיתמקד בדגשים ובהערות מתחום ההוצל"פ.

מדובר בהצעת חוק שאמורה לחולל מהפיכה שלמה ולבטל את פקודת פשט"ר, משנה מעמד של חובות ואת כל דרך ההתנהלות של פושטי רגל - גם תאגידים וגם פרטיים, משנה סמכויות של בתי משפט ומעבירה אותה לגורמים מינהליים בכנ"ר. הצעת החוק כוללת בין היתר שינוי בחוק ההוצל"פ. כך לדוגמא: סמכות רשם ההוצל"פ להפטר הופכת להיות קבועה ולא מוגבלת בהוראת שעה ועוד כהנה. תוך 10 ימים קיים הצוות 4 פגישות אינטנסיביות.

מנסחי התזכיר רואים לנגד עיניהם את שיקום החייבים. מדובר ברעיון חברתי טוב. הבעיה שבדרך מנסים לתקן כל מיני דברים, שאין מקום לשנותם.

לאחר מספר ישיבות פנימיות של הצוות מתכוונים נציגיו לשבת עם אנשי משרד המשפטים, בראשות המשנה ליועמ"ש (כלכלי-פיסקאלי), עו"ד אבי ליכט, ולהציג את הערותיהם והסתייגויותיהם מנקודת המבט של פורום הוצל"פ. בשל הזמן הקצר לתגובה שעומד לרשות הצוות, לא יהיה זמן להעלות את הדברים על הכתב בצורה סדורה, כך שהתייחסות הצוות תינתן כפי הנראה בעל פה במסגרת הפגישה עם נציגי משרד המשפטים.

עו"ד יוסי ויצמן עדכן על כך שנפגש לאחרונה עם ראש הלשכה ועו"ד אבי ליכט. היה חשוב לליכט לשמוע התייחסות מקצועית מהשטח, מעורכי הדין העוסקים בפרקטיקה בתחום זה. סוכם, כי הלשכה תגבש את עמדתה, והוא ישלח את נציגיו לשבת עם נציגי הלשכה. עם גיבוש המלצות הצוות ידאג עו"ד ויצמן לתיאום פגישה בין נציגי הצוות לנציגי המשנה ליועמ"ש, כפי שהובטח לו ולראש הלשכה בפגישה עימם. ההערכה, שיהיו שינויים מהותיים בתזכיר בעקבות הפגישות של נציגי משרד המשפטים עם נציגי הלשכה.

עו"ד ליכט התחייב לשרת המשפטים, כי במהלך 2015 יוגש התזכיר כהצעת חוק ממשלתית. לפיכך, יש מקום להזדרז בהצגת עמדת הפורום לנציגיו.

הוחלט:
המלצות פורום הוצל"פ יגובשו באמצעות צוות חדלות פרעון, שמונה מטעמו, וזאת בנפרד מהמלצות צוות חדלות פרעון של ועדת כינוסים, כי לעיתים עורכי הדין משני תחומים אלה לא רואים את הדברים עין בעין.
צוות חדלות פרעון של פורום הוצל"פ יסיים לגבש את המלצותיו בהקדם המירבי, וישתדל ככל הניתן להעלותן על הכתב ולהפיצן לעיון חברי הפורום.
במקביל, יופץ שוב תזכיר החוק לעיון חברי הפורום ולהתייחסותם, שתועבר במרוכז לעיון חברי הצוות.
עו"ד יוסי ויצמן יפעל בהקדם לתיאום פגישה בנושא בין חברי הצוות לנציגי משרד המשפטים

נושא מס' 4:  תזכיר חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון מס'...)                    (ביקורת שיפוטית), התשע"ה-2015

ישנם חברים שטענו, שישנה בעייתיות למנות את מנהל רשות האכיפה והגביה כסמכות היחידה והבלעדית לדיון בהשגות לגבי מתן הנחות, שהערעור עליו הוא ישירות לבימ"ש שלום. לא ברור, מדוע לא ניתנת סמכות זו לרשמים. לרשם, בהיותו תפקיד שיפוטי, יש יותר שיקול דעת האם לאשר הפחתה מאשר ראש הרשות.
לטענת אותם חברים, לאור הניסיון המר של פורום ההוצל"פ, ישנה התנגדות להעצים את מנהל הרשות כמוחק חובות, בפרט כשניתן להסמיך את הרשמים לעשות זאת.
יש מקום לחזק מעמדם של הרשמים שהינם גורם עצמאי ובלתי תלוי. רשם יכול לזמן את החייב ולדון בעניינו, דבר שאין ביכולתו של מנהל הרשות.

מנגד טענו אחרים, כי יש לקבל את תזכיר החוק בברכה. מטרתו לאפשר הנחות ולהקל על אנשים מסכנים. אם נסטה מתזכיר החוק, יש חשש שהוא לא יקודם.

הצבעה:
תומכים בתזכיר החוק כלשונו ללא שינויים – 3 חברים.
תומכים בתזכיר החוק בכפוף להכנסת הסתייגות שהשגה תוגש לרשם ההוצל"פ ולא למנהל רשות האכיפה והגביה – רוב החברים.

הוחלט:
הפורום תומך בתזכיר החוק בכפוף להכנסת הסתייגות, לפיה השגה תוגש לרשם ההוצל"פ ולא למנהל רשות האכיפה והגביה.
בכך מבקש הפורום לחזק את מעמד הרשמים, שהינם גורם שיפוטי עצמאי ובלתי תלוי, ולפיכך סמכות הביקורת השיפוטית צריכה להיות בידיהם, מכוח הסמכתם לכך.
טווח פעילותו של הרשם רחב יותר מזה של מנהל הרשות בהליך הבירור השיפוטי. כך,  רשם יכול לזמן את החייב ולדון בעניינו, דבר שאין ביכולתו של מנהל הרשות.

רשמי ההוצל"פ כגורם שיפוטי, אין לגביהם חשש למשוא פנים או השפעה בלתי הוגנת או עשיית רווח תקשורתי, כאשר עתירה על החלטתם תידון בבימ"ש שלום, בהתאם לסדר הדברים המקובל בהוצל"פ.
הפורום יעביר את עמדתו בנושא לגורם שהפיץ את התזכיר במשרד המשפטים.

נושא מס' 5:  המלצות צוות לקידום יזמת חקיקה לביטול פקודת המיסים גביה

חברי הצוות עוה"ד אסף מירוז, ענת אשבל ושי שמש בריכוזה של עו"ד אסנת יוחנן העבירו מסמך המלצות שצורף לסדר היום, לפיו מציעים ביטול מלא של כל הפקודה למעט סעיף 11א שעוסק בשעבודים סטטוטוריים (מדובר בסעיף שהינו מעין בן חורג לפקודה ושייך לתחום חדלות פרעון).
זה חוק שהוא רע לכולם.
סעיף 11א לא יבוטל בשל קוהרנטיות חקיקתית כי עוסק בדיני שעבודים. קדימות של שעבוד סטטוטורי. חוב בגין מס מהווה שעבוד ראשון. עם זאת, יש מקום להעבירו לחוק רלבנטי אחר ולא להשאיר את הפקודה עם סעיף אחד אלא למחקה כליל מספר החוקים.
הפורום מודה לצוות על עבודתו המאומצת.

הוחלט:
הצוות יערוך את מסמך ההמלצות לפורמט הצעת חוק עם דברי הסבר. הכנת הצעת החוק על ידי הצוות תושלם לקראת הישיבה הבאה.
יש מקום לקבל רוח גבית מהארגונים החברתיים. לפיכך, יש מקום לפנות לעמותת ידיד ולבקש את התייחסותם לנוסח של הצעת החוק של הפורום בסמוך לאחר גיבושה.
עו"ד יוסי ויצמן ינסה לרתום חברי כנסת לתמיכה ביזמה ולהגשת הצעת החוק בכנסת.

נושא מס' 6:  הסמכת מנהלי הוצל"פ לאמת תצהיר

בזמנו הסמיך שר המשפטים דאז (יוסף טומי לפיד) את מנהלי מדורים בהוצאה לפועל לאמת תצהיר. עלתה השאלה, האם מדובר בעניין הנוגד את חוק הלשכה.
מבדיקה משפטית שנערכה עולה, כי סמכות אימות תצהיר מוסדרת בפקודת הראיות (סעיף 15). בסעיף 20 לחוק הלשכה אין איזכור של תצהיר (גם אם ניתן להסיק שמדובר בעניין משפטי). זאת לעומת פקודת הראיות המסדירה עניין זה מפורשות עם סעיפי הסמכה פרטניים. לפיכך, נראה, שאין מדובר בהסדר בלתי חוקי, הנוגד את חוק הלשכה.
האם יש מקום לבקש משרת המשפטים את ביטול הסמכתם הנ"ל של מנהלי המדורים בהוצאה לפועל ? גם כאן הובע ספק, שכן דרושה הנמקה חזקה לביטול משהו קיים, לפי עקרונות המשפט המינהלי.


הישיבה ננעלה.
עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona

אודות משרד עו"ד נועם קוריס ושות'


·                    עו"ד נועם קוריס - מכתב תודה·         
עו"ד על משרד עו"ד נועם קוריס ושות:

נועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריסנועם קוריס

עו"ד נועם קוריס בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס ביוטיוב
עו"ד נועם קוריס בטוויטר
עו"ד נועם קוריס בגוגל פלוס
עו"ד נועם קוריס, קבוצת עורכי דין בפייסבוק
עו"ד נועם קוריס בבלוגר
עו"ד נועם קוריס בלינקדין
עו"ד נועם קוריס בקפה דה מרקר
עו"ד נועם קוריס בישראל בלוג
עו"ד נועם קוריס בתפוז
עו"ד נועם קוריס ב simplesite
עו"ד נועם קוריס ב saloona

מאמרים פרי עטם של משרד עו"ד נועם קוריס
מאמרם מאת עו"ד נועם קוריס
מאמרים מאת עו"ד 
נועם אברהם
מאמרים מאת עו"ד 
נועה מאיר
מאמרים מאת עו"ד יפית לוי
מאמרים מאת עו"ד יסידור שוורצמן
מאמרים מאת עו"ד  עינב זכאי
מאמרים מאת עו"ד  איתי ריזניק
מאמרים מאת עו"ד   ארז פרסי
מאמרים מאת עו"ד   לאה אביב

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה